Moje doświadczenie: 

Nauczam od ok. 15 lat. Prowadzę zajęcia w formie lekcji indywidualnych i kursów, także w firmach i instytucjach. Ukończone przeze mnie szkoły i kierunki studiów pozwalają mi zajmować się powodzeniem nauką języka angielskiego zarówno ogólnego (General English), jak i specjalistycznego (Business English, English for specific purposes - ESP).

Moje kwalifikacje:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   Kierunek: Filologia angielska Specjalność: nauczycielska Ocena: bardzo dobry. Tytuł: magister

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu.

   Kierunek: Filologia angielska. Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa. Ocena: dobry. Tytuł licencjat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

   Kierunek: Zarządzanie i marketing. Specjalność: handel i marketing Marketing. Ocena: dobry. Tytuł: magister

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

   Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Turystyka. Ocena: dobry. Tytuł: licencjat.

 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Bielicach.

  Tytuł: technik. Ocena: bardzo dobry.

W nauczaniu języków obcych mało jest rzeczy absolutnych i niezmiennych, zatem nieustannie się uczę, aby coraz lepiej Was nauczać.

 

Początek strony